• มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
  • มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
    วัดยานนาวา
    มูลนิธิ
    พระพุทธโลกนาถสุโขทัย
มูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย
ขอเชิญร่วมงาน เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก ปีที่ 7
PDF Print E-mail
Thursday, 16 March 2017 02:36
Written by bruce
รายการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกครั้งที่ 7
LAST_UPDATED2
 
ชมรมรักษ์พ่อหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
PDF Print E-mail
Friday, 21 October 2016 05:01
Written by bruce
ชมรมรักษ์พ่อหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเจษฏดาบดินทร์     
 วัดดยานนาวา วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  ร่วมกับพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา มรว.ปรียางค์ศรี  วัฒนกุล ประธานในงาน ภัคชลี จิระวุติ ประธานชมรม 
 ลัดดา รติโรจนากุล  พฤฒธร โรสเรส  นิตยดา ทิพโกมุท ประวิทย์   จุลวัฒนพงษ์ ร่วมงาน


 
LAST_UPDATED2
 
งานเมตตาธรรมค้ำจุนโลก 2559
PDF Print E-mail
Saturday, 21 May 2016 08:18
Written by bruce

งานเมตตาธรรม ค้่ำจุนโลก30 เมษายน 2559
ระดมทุน สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และช่วยเหลือเด็กพิการ สภากาชาดไทย

LAST_UPDATED2
 
ภาพงานเมตตาธรรมค้ำจุนโลก 30 เมษายน 2559
PDF Print E-mail
Saturday, 21 May 2016 08:30
Written by bruce
ภาพ งานเมตตาธรรม ค้่ำจุนโลก ระดมทุน
สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ และช่วยเหลือเด็กพิการ สภากาชาดไทย
LAST_UPDATED2